Download Voorwaarden

SPECIFIEKE VOORWAARDEN NEDERLAND - 7 februari 2008

Deze Specifieke Voorwaarden en de elders op de Sites opgenomen Algemene Voorwaarden (hierna tezamen genoemd de "Algemene en Specifieke Voorwaarden") vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn niet alleen van toepassing op de content en Service verleend via Short Messaging Service (hierna de "SMS service" genoemd), maar ook op de Service verleend via het internet, deze website of een wapsite ("de Sites") en/of via andere wijzen van levering van mobiele content van Cructiq AG of met aan haar gelieerde bedrijven (hierna de "Aanbieder", "wij", "ons", "onze" genoemd), tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen. RAADPLEEG HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE OOK IN NEDERLAND VAN TOEPASSING ZIJN. Beide gebruikswijzen van de SMS service en van het internet (met inbegrip van het gebruik van de Sites) worden gezamenlijk de "Service" of "Services" genoemd.

1. LAND

De Service wordt aangeboden in Nederland.

2. AANBIEDER

De Service wordt aangeboden door Cructiq AG, Baarerstrasse 78, 6300 Zug, Switserland
Celldorado is een handelsnaam van Cructiq AG

3. TOEGANG TOT DE SERVICE, BESCHIKBAARHEID EN LEEFTIJD

De Gebruiker van de Service dient in Nederland woonachtig te zijn en (1) ten minste de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt en/of toestemming te hebben van (een van de) ouders en/of de betalingsgemachtigde om hem namens deze aan te melden voor en gebruik te maken van de Service en (2) namens deze ouder en/of de betalingsgemachtigde en hemzelf in te stemmen met de gebondenheid aan de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Als u zich aanmeldt voor de Service en/of als gebruiker van de Service onderkent en bevestigt u dat u de Algemene en Specifieke Voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft geaccepteerd en dat u voldoet aan de voor uw situatie geldende voorwaarden als hierboven genoemd.

4. VERGOEDINGEN

De van toepassing zijnde vergoedingen, tarieven en eventuele tegoeden ('credits') worden kenbaar gemaakt via de Service, in de TV-commercials en op de Sites. 
Ingeval de Service een weekabonnement betreft, ontvangt u wekelijks een tegoed waarmee u het recht gegeven wordt om dat tegoed op de kenbaar gemaakte website, binnen 30 dagen in te wisselen tegen de daar aangeboden mobiele content items, tegen de op dat moment geldende tarieven. Het soort en aantal tegoeden is afhankelijk van het/de abonnement/-en die u aan bent gegaan. De genoemde vergoeding is verschuldigd ongeacht of u van het hiervoornoemde recht gebruik heeft gemaakt en zal gedebiteerd worden tegen het totale tegoed binnen het betreffende abonnement. Ieder abonnement zal automatisch verlengd worden met een week. Bij beeindiging van een abonnement (om welke reden en door welke partij dan ook) of, indien eerder, 30 dagen na de dag waarop de tegoeden aan u zijn toegekend vervallen alle nog niet ingewisselde tegoeden. U komt niet in aanmerking voor enige vergoeding van niet ingewisselde tegoeden. Afzonderlijke vergoedingen voor tekstberichten/WAP/GPRS/UMTS/downloads van uw mobiele netwerk aanbieder zijn van toepassing. Toegekende tegoeden zijn niet overdraagbaar.
Ingeval bij de Service betaling per Ideal of credit card wordt aangeboden is dit een alternatieve betalingsmethode. De prijs van de Service kan per betaalmethode verschillen.
Voor het gebruik van de SMS-Service betaalt u een vergoeding overeenkomstig de geldende tarieven van de Aanbieder, via uw eigen telefoonfactuur van uw mobiele netwerk aanbieder indien u een abonnement heeft of wordt deze vergoeding van uw beltegoed afgeboekt. Indien u om welke reden dan ook de Service wilt opzeggen kan geen restitutie plaatshebben van reeds betaalde vergoedingen, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk in deze mogelijkheid voorziet

 

5. SHORTCODES, KEYWORDS EN URL VAN DE SITES

De verkorte nummers (de short codes), trefwoorden (keywords) en URL (Uniform Resource Locator) die wij gebruiken voor onze Service en op de Sites worden aan de Gebruiker kenbaar gemaakt via de Service, de TV-commercials en op de Sites.

6. KLANTENSERVICE EN COPYRIGHT AANSPREEKPUNT

Wij bieden u informatie op de internet pagina's die bij de Service behoren en/of via de SMS service en/of via de TV-commercials. Indien u meer informatie wenst of specifieke vragen heeft, dan kunt u een e-mail zenden aan onze Klantenservice en/of aan onze copyright agent via het mailadres dat u op de Sites aantreft of via de Service heeft ontvangen. Indien u toekomstig gebruik van alle door ons aangeboden diensten wenst te blokkeren kunt u gebruik maken van onze service www.mobileguardian.tv. Hiermee voorkomt u het toekomstig gebruik van alle door ons aangeboden diensten zonder (ouderlijke) toestemming. Ook kunt u ons servicenummer +31202253714 bellen.

Cructiq AG
Baarerstrasse 78
6300 Zug 
Switserland
Kvk nummer: CHE-112915786 
VAT number: CHE-112915786