::: Celldorado :::
Celldorado : Cool Content for your mobile

SPECIFIKE BETINGELSER FOR DANMARK -  19. december 2008

Følgende Specifikke Betingelser og de Generelle Betingelser (herefter kaldt "Generelle og Specifikke Betingelser"), der er optaget et andet sted på netstederne, udgør en juridisk bindende aftale og finder ikke kun anvendelse på det indhold og den tjeneste, der er ydet via Short Messaging Service (herefter "SMS-tjeneste"), men gælder også for den tjeneste, der er leveret via internet, dette websted eller et wapsite ("Netstederne") og/eller via former for levering af mobilt indhold fra Artiq Mobile B.V. eller virksomheder, der er tilknyttet til Artiq Mobile B.V. (herefter kaldt ("Udbyder", "vi", "os", "vores"), medmindre andet er skriftligt aftalt. KLIK HER FOR AT SE DE GENERELLE BETINGELSER, SOM OGSÅ FINDER ANVENDELSE I DANMARK. Både SMS-tjenesten og internettet (inklusive brug af Netstederne) kaldes sammen "Tjeneste" eller "Tjenes        ter".

1. LAND

Tjenesten leveres i Danmark.

2. TJENESTEUDBYDER

Tjenesten tilbydes dig af Artiq Mobile B.V, postboks 79072, 1070 NC AMSTERDAM, Holland.

3. ADGANG TIL TJENESTEN, TILGÆNGELIGHED OG ALDERSGRÆNSE

Brugere af Tjenesten skal have bopæl i Danmark (1) og skal have en alder på mindst 18 år og/eller have tilladelse af (en af) forældrene og/eller kontoindehaveren til at tilmelde dig og bruge Tjenesten på vedkommendes vegne og (2) tilladelse på vegne af dennes forælder og/eller kontoindehaver og sig selv til at acceptere at være bundet af de Generelle og Specifikke Betingelser. Når du tilmelder dig til tjenesten og/eller som bruger af Tjenesten, anerkender du og bekræfter, at du har læst og accepteret de Generelle og Specifikke Betingelser, og at du opfylder de ovenfor nævnte betingelser, der gælder for din situation.

4. GEBYRER

Gebyrer, tariffer og eventuelle tilgodehavender ('krediteringer'), der finder anvendelse, tilkendegives via Tjenesten, i Tv-reklamer og på Netstederne.

Hvis Tjenesten vedrører et ugeabonnement, modtager du hver uge et tilgodehavende, som giver ret til inden for 30 dage at bytte dette tilgodehavende på det tilkendegivne websted mod de emner af mobilt indhold, som tilbydes på det pågældende websted, mod de tariffer, der gælder på dette tidspunkt. Type og antal af tilgodehavender afhænger af det/de abonnement/abonnementer, som du har tegnet. Det nævnte gebyr skal betales, uanset om du har gjort brug af førnævnte ret, og vil blive debiteret for hele tilgodehavendet i det pågældende abonnement. Alle abonnementer forlænges automatisk med en uge. Ved opsigelse af et abonnement (uanset af hvilken grund og hvilken part, der opsiger abonnementet) eller tidligere, 30 dage efter den dag, du har fået tildelt tilgodehavenderne, forfalder alle tilgodehavender, som endnu ikke er blevet ombyttet. Du kommer ikke i betragtning for nogen som helst refundering af tilgodehavender, der ikke er blevet ombyttet. Der gælder separate gebyrer for tekstmeddelelser / WAP / GPRS / UMTS / downloads fra din tjenesteudbyder af mobile netværk. Tildelte tilgodehavender kan ikke overdrages.

Hvis Tjenesten tilbyder betaling via Ideal eller med kreditkort, er det en alternativ betalingsmåde. Prisen på Tjenesten kan variere pr. betalingsmåde.

Til brug af SMS-tjenesten betales der et gebyr, der svarer til tjenesteudbyderens gældende tariffer, via telefonregningen fra din egen tjenesteudbyder af det mobile netværk, hvis du har et abonnement eller dette gebyr trækkes fra dit telefontilgodehavende. Hvis du vil opsige Tjenesten af nogen som helst grund, kan betalinger, der allerede er betalt, ikke refunderes, medmindre denne mulighed udtrykkeligt fremgår af aftalen. Opsigelsesfristen for kontinuerlige abonnementstjenester er maks. 30 dage.

5. SHORTCODES, NØGLEORD OG NETSTEDERNES URL

Nummerforkortelser (short codes), nøgleord (keywords) og URL (Uniform Resource Locator), som vi anvender til vores tjenester og på Netstederne, tilkendegives for brugeren via Tjenesten, Tv-reklamer og Netstederne.

6. KUNDESERVICE OG COPYRIGHTREPRÆSENTANT

Vi tilbyder dig informationer på de internetsider, der hører til Tjenesten og/eller via SMS-tjenesten og/eller Tv-reklamerne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har specifikke spørgsmål, kan du sende en e-mail til vores kundeservice og/eller vores copyrightrepræsentant via den e-mailadresse, der er anført på Netstederne eller via den e-mailadresse, du har modtaget fra Tjenesten. Hvis du ønsker at blokere fremtidig brug af alle de tjenester, som vi tilbyder, kan dette ske ved hjælp af vores service www.mobileguardian.tv. Herved forhindres fremtidig brug af alle de tjenester, som vi tilbyder, uden (forældrenes) tilladelse. Du kan også ringe til vores servicenummer 32714259 (standardbetalingsnummer og eventuelle samtaleomkostninger for din mobiltelefon).

 

7. FORTRYDELSESRET

Ifølge loven har forbrugere i Danmark ret til at fortryde køb af et produkt inden for fjorten dage fra den dato, produktet er leveret eller for Tjenester på den dag, aftalen er sluttet. Når denne tidsperiode er udløbet, har kunden ikke længere tilbagekaldelsesret. Men når du pr. sms indvilger i at starte Tjenesten, giver du afkald på din fortrydelsesret i henhold til definitionen i den danske forbrugeraftalelov.

Artiq Mobile B.V.

Postboks 79072

1070 NC AMSTERDAM

Holland

celldorado
Celldorado operere i overensstemmelse med Dansk adfærdskodeks for SMS ydelser. Celldorado tilbyder innovativ information og underholdning til din mobiltelefon såsom ringetoner, javaspil og baggrunde. Celldorado tilbyder originale, unikke serviceydelser af bedste kvalitet.
Australia België die Schweiz Cyprus Spain Suomi Denmark Greece Magyar Eire Malaysia Nederland Norge Poland Portugal Russia United Kingdom Vietnam South Africa